Privacy bij Happy Balloon Day

Als jij iets bestelt of een offerte vraagt, heb ik je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat ik jouw bestelling goed kan bezorgen. Ik spring altijd zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Ik draag er zorg voor en bewaar je gegevens veilig. Wat ik met je persoonlijke gegevens doe en waarom ik ze nodig heb, vertel ik hier graag. Als je na het lezen van mijn privacybeleid nog vragen hebt, neem dan gerust contact met me op.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.happyballoonday.nl. Ik raad je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging:

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2019

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

HBD (“Happy Balloon Day”), gevestigd aan de Marie Curielaan 47, 1341 BA Almere, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HBD verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met happyballoonday.nl, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan HBD gerelateerde domeinen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of HBD klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je HBD bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerk ik persoonsgegevens en hoe krijg ik deze gegevens?

Ik verwerk de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met happyballoonday.nl, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

Ik krijg de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met mij.

In sommige gevallen ontvang ik jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens. Ook kan ik gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan mij te verstrekken.

Welke gegevens verwerk ik van jou, waarvoor gebruik ik die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling. Als jij iets bestelt, heb ik bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamel ik je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten. Op grond van de wet moet ik de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in jouw account. In jouw persoonlijke account bewaar ik de volgende gegevens: je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven), betaalgegevens. In je account bewaar ik ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties, inclusief de (digitale) artikelen die je hebt besteld. Daarnaast sla ik in je account de door jou opgegeven interesses op. Het is mijn klantbelofte om het leven van mijn klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaar ik de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijder ik al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account.

Gegevens over jouw contact met de klantenservice. Je kan 24/7 contact opnemen met de klantenservice. Je kunt met ons bellen, e-mailen of chatten of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Twitter. We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent. Een telefoongesprek kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij bewaren het telefoongesprek gedurende 1 maand. Wanneer je ons een privéberichtje stuurt via Twitter of Facebook, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Verkooppartners. Wanneer jij via HBD een bestelling plaatst bij een van onze verkooppartners, krijgt die verkooppartner jouw naam en bezorgadres. Deze gegevens heeft de verkooppartner nodig om de overeenkomst die jij met hem bent aangegaan te kunnen uitvoeren. Als dit voor de levering noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een bezorgafspraak te maken, krijgt de betreffende verkooppartner ook jouw telefoonnummer.

Distributie- en logistieke partners. Om jouw bestelling te kunnen afwikkelen, werk ik samen met distributiepartners. Deze partijen ontvangen jouw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres om te zorgen dat ze jouw bestelling op de juiste manier kunnen verwerken. Ook werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL , BPost en Dynalogic. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

De overheid. Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Hoe ga ik om met gegevens van mijn particuliere en zakelijke verkooppartners?

Met gegevens van mijn particuliere en zakelijke verkooppartners ga ik net zo zorgvuldig om als met de gegevens van mijn klanten. Daarom geldt dit privacybeleid ook voor mijn verkooppartners.

Waar sla ik jouw gegevens op?

Ik sla jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die ik verzamel, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van mijn externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorg ik dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

HBD neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Ik heb een specialisten in huis die regelmatig werken aan het beveiligen van mijn systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen ik dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Daarnaast laten we bij HBD regelmatig onze beveiliging toetsen door externe experts. Geef ik jouw gegevens aan iemand anders? Dan eis ik dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als ik. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het me dan weten.

Hoe ga ik om met gegevens van kinderen?

Mijn dienstverlening is in principe gericht op volwassenen. Dit betekent dat het gebruik van happyballoonday.nl door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie. Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid heb ik daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage. Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van mij te vragen in de gegevens die ik over jou beschikbaar heb. Je kunt dat aanvragen via de mail. Aanvragen verwerk ik binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie. Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken. Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk. Dit recht geldt voor de gegevens die ik gebruik voor direct marketing. Zo kun je mij vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op de website. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die ik van je gebruik op basis van mijn gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat ik de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeet en blijf vergeten. Aanvragen via de mail verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op beperking. Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat ik jouw gegevens mag bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met me opnemen.

Recht op vergeten te worden. Jij hebt het recht om me te verzoeken om alle gegevens die ik van jou heb te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zal ik gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die ik op basis van de wet moet of mag bewaren. Ik bied jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via de mail.

Recht om een klacht in te dienen. Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop ik met jouw gegevens omga. Wanneer jij een klacht hebt, dan los ik dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met mij. Maar je hebt ook het recht om met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop HBD met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met mij. Ik help je graag verder.